Prihlásenie sa do systému CCC-school:+421 918 918 888

Rodí sa nová budúcnosť pre autoškoly. Za pomoci niektorých autoškôl, SKVZA a ministerstva dopravy vznikol systém ktorý má napomáhať všetkým autoškolám v ich činnosti.

Systém sa vyvinul z bežného komerčného systemu Commander Control Car a je pripravený v budúcnosti byť nielen pomocníkom autoškôl, žiakov, či inštruktorov ale aj verejnosti a verejnej správy.

Autoskola Fer logo

Toto je náš darček spoločnosti, chceli sme urobiť niečo viac než len pracovať v komerčnej sfére. Veríme že sa systém osvedčí a že bude veľkým prínosom pre našu společnosť.

V blízkej dobe sa na našich stránkach objavia prvé autoškoly ktoré se neboja preukazovať kvalitu svojej výučby v teréne. Poctivosť sa musí oplatiť a ako Commander team sme radi že stojíme na tej správnej strane.

pdf

Buletín autoškoly