Ako ste sa o nás dozvedeli?
Navštívil nás Váš obchodník
Dozvedeli sme sa o Vás z rozprávania známych
Čítal som Váš článok v HN
Dozvedel som sa o Vás na Slovnafte
Našiel som Vás na google
Našiel som Vás na www
Iné
+421 918 918 888

Filozofia spoločnosti

vlajkyCommander Systems, s.r.o. si uvedomuje ako je nové odvetvie monitoringu obtiažné a zložité. Klient sa zle orientuje na trhu a dochádza k rôznym praktikám ako na úkor klienta ľahko zbohatnúť. Máme záujem sa stať spoločnosťou, ktorá bude uznávaná v obore a bude považovaná za leadera v poctivosti, spoľahlivosti a kvalite služby, a pôjde ostatným spoločnostiam príkladom v poskytovaní služieb monitoringu.

Poskytovať poradenstvo pre klientov, na najvyššej úrovni prevádzkovať systém monitorovania ako službu, ktorá klientovi prinesie vysokú pridanú hodnotu. Kde má klient zabezpečenú funkčnosť služby vo všetkých logických parametroch, ako je poradenstvo pri kúpe, kvalitná inštalácia, servis a služby, ktoré Vám pomôžu predovšetkým v krajných situáciách.

Na základe filozofie boli stanovené etické normy spoločnosti – 5P:

Poradenstvo

Profesionalita

Poctivá práca

Priateľstvo

Pomoc

Obchodné oddelenie:
Obchodníci musia spĺňať vysoké nároky na charakterové vlastnosti so zameraním na empatiu a diskrétnosť. Náš systém nikdy nekúpite od človeka, ktorý nebude spĺňať tieto normy.
Obchodníci sú plne zodpovední za správne poradenstvo. Sú trénovaní a školení, aby vedeli dobre klientovi poradiť. Naďalej s klientom zostávajú v osobnom kontakte tak, aby zabezpečili priania klientov. Sú pripravení Vám dať radu, predať Vám svoje skúsenosti a s pomocou využitia systému vo Vašej firme.

Technické oddelenie:
Montáž hardwaru a systému vo vozidle robia len naši technici. Technici musia spĺňať vysoké nároky filozofie na diskrétnosť, profesionalitu, záujem o vysoko kvalitnú prácu v teréne. Tak, aby svojou prácou zvýšili percento spoľahlivosti H/S a znížili prípadné šance na odcudzenie vozidla. Náš systém Vám vždy budú títo profesionáli i servisovať. Nikdy nepustíme k Vašim autám niekoho nepovereného.

Ostatné oddelenia – HR oddelenie, Back Office, IT oddelenie, Ekonomické oddelenie:
Všetci ostatní zamestnanci musia dodržiavať etické normy 5P. Akýkoľvek dotaz na tieto oddelenia by mal byť vyriešený v priateľskej, profesionálnej atmosfére. Najneskôr do piatich hodín by mala byť Vaša vec vybavená, či nájdené riešenie a stanovený termín...