Ako ste sa o nás dozvedeli?
Navštívil nás Váš obchodník
Dozvedeli sme sa o Vás z rozprávania známych
Čítal som Váš článok v HN
Dozvedel som sa o Vás na Slovnafte
Našiel som Vás na google
Našiel som Vás na www
Iné
+421 918 918 888

História

História firmy Commander Systems, s.r.o. na Slovensku

1.6.2005 Bola založená firma Commander na Slovensku. V roku 2005 sa firma usadila v Bratislave a do konca roku bol zostavený realizačný tím, ktorý realizoval prvé zákazky.

2006 – V tomto roku sa pomaly, a dá sa povedať, že aj ťažko presadzuje Commander na slovenskom trhu, hľadá cestu ako sa presadiť a verili sme, že sa to podarí. Koncom roka je vymenený celý tím.

2007 – Začiatkom roka prišlo nové vedenie z CR a začala sa nová éra Commanderu. S podporou Commander CZ sa darí realizovať všetky zákazky vo vysokej kvalite a sú položené základné piliere prosperity, filozofia, smer a ciele. Počet klientov začína rapídne stúpať. V marci prišiel do tímu Tibor Csicsay, ktorý prispel k tomu, že Commander prežíva vynikajúci rok. Sťahujeme sa do nových kancelárií na Bojnickej ulici. Prichádzajú ďalší noví kolegovia, starostlivo vyberaní na základe stanovených pravidiel. Tibor vedie tím troch technikov, Natalia Balážová sa ujala ekonomického oddelenia.

2008Pokračujeme v rýchlom raste. Rodina klientov prekročila číslo 200 a rýchlo sa približovala k ďalšiemu cieľu 300. Vývoj systému sa stal každodennou rutinou aj na oddelení, kde už pracoval Martin Kotyk a prišiel Pavel Hodinka. Obchodné oddelenie posilnil Marek Kulhanek a koncom roka sa už sa staráme o potreby viac ako 300 klientov. Potreby klientov nás postavili pred ďalšie úlohy, ktoré musíme realizovať.

2009 – Napriek kríze začínal rok vo veľmi veľkom tempe. Veľké projekty sú realizované v historicky krátkych termínoch. Behom januára sme postavili nový server, vo februári prepájame systém s DHL, T-NAD. Snažíme sa znížiť dopady krízy na našich klientov. Otvorili sme novú pobočku v Košiciach. Do tímu v Košiciach nastúpila Katarína Čuntová a stala sa vedúcou pobočky. Technické oddelenie posilňuje Matej Szalay a neskôr Viktor Krivda. Počet klientov stúpa na číslo 400 a pokračujeme v nasadenom tempe. Rozširujeme obchodný tím v Košiciach, aby sme zaistili potreby ako starým, tak aj novým klientom. Igor Novák, Jitka Krahenbielová sa stali základom tímu v Košiciach. Začíname cítiť ďalšie potreby klientov a preto začíname vydávať vlastné bulletiny, ktoré distribuujeme len klientom a začíname robiť pravidelné školenia pre klientov. Koncom roka sme sa museli opäť presťahovať do nových priestorov v Bratislave. Rok 2009 končí opäť vynikajúcimi výsledkami.

2010 – Firma Commander rieši ďalší rozvoj v Bratislave. Posilňujeme obchodné oddelenie a prichádza Vladislav Dudon a nasleduje Krisztian Káli. V prvom štvrťroku dosahujeme historické čísla – 500 klientov, a pripravujeme sa na mnoho ďalších zmien. V prvom štvrťroku ďalej spúšťame spoluprácu s OMV a ako prvý v obore spúšťame automatické prepojenie tankovacích kariet. Spolupráca s firmou Slovnaft sa stáva kľúčovou v tomto obore a prvýkrát na trhu sa hovorí o automatickom on line prepojení systému tankovacích kariet a monitorovaní vozidla. V máji sa opäť musíme rozrásť a tak technické oddelenie posilňuje Radoslav Čajka. Školenie klientov sa podarilo a zase sme sa posunuli ďalej. Ako prvý začíname každý mesiac robiť školenie na systém pre našich klientov, a to ZDARMA.
V máji prebieha opäť veľké stretnutie klientov, ktoré se vydarilo. Poslední štvrťrok postihuje našu firmu niekoľko "ťažkých" previerok. Najprv sa stretávame s nedokonalou a nepružnou službou od dodávateľa máp, neskôr s vadnou sériou jednotiek od kedysi renomovaného výrobcu a nakonec ako vianočný darček masívny výpadok SIM kariet. Všetky potiaže ale boli odstránené a uvedomili sme si, že musíme začať pracovať ešte viac a lepšie. Do hardwaroveho portfólia tak zaraďujeme nových dodávateľov a nekompromisne hájime záujmy klienta. Na technické oddelenie nastupuje Martin Šabo. Ďalšou technickou zálohou sa stáva spolupráca so Strednou Odbornou Školou Automobilovou, kde podpisujeme zmluvu o spolupráci na výučbu nových autoelektrikátov, ktorí jedného dňa rozšíria rady našich kolegov technikov. Nesmieme zabudnúť na posilnenie obchodného tímu Monikou Žirkovou, Milanom Stankem. Koniec roka je hektický, práca a spokojnosť nás všetkých vyhnala z domova i cez Vianoce. Cez to všetko rok končíme s čistým štítom a rodina spokojných klientov dosahuje číslo 700. Výsledky firmy sú vynikajúce a sme najrýchlejšie sa rozvíjajúcou firmou v obore. Začína sa hovoriť o prednej pozícii na slovenskom trhu.

 

Budúcnosťpokračujeme v našej filozofii a veríme, že sa čoskoro staneme najväčším poskytovateľom služieb monitorovania v slovenskej republike.